Αποστολή της επιχείρησης αποτελεί η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αποδεκτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται πολλές ιδιωτικές εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται ενδεικτικά είναι:

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  • Παρακολούθηση λειτουργίας επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά και απλογραφικά βιβλία
  • Τήρηση και παρακολούθηση όλων των λογιστικών- οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τους αντίστοιχους νόμους
  • Ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές λειτουργίας επιχειρήσεων και εταιρειών και λοιπές διεκπεραιώσεις στις σχετικές υπηρεσίες
  • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων
  • Φορολογικές συμβουλές
  • Μισθοδοσία, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
  • Μετατροπές-Συγχωνεύσεις εταιρειών
  • Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων
  • Οργανωτικές και οικονομοτεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Συμπλήρωση και κατάθεση φορολογικών δηλώσεων

Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης των στοιχείων ακινήτων (Ε2-Ε9)

Ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης

Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων

Συμβουλές για εργατικά-ασφαλιστικά θέματα

Εκτύπωση του εκκαθαριστικού σας σημειώματος

Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών

Μισθωτήρια συμβόλαια

Υπολογισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α